Mục đích thu thập thông tin:

Thông tin mà megahomevietnam.com thu thập từ khách hàng bao gồm: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại, ..). Những thông tin của Khách hàng sẽ được sử dụng cho việc giao hàng quý khách đã mua tại website; Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng; Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua website theo yêu cầu của khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin:

 Thông tin các nhân thu thập được sẽ chỉ được saigoncook.com.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, chăm sóc khách hàng
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ thông tin trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
  • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

*Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng 07-10 ngày hoặc sau khi hoàn thành các giao dịch
*Những người có thể tiếp cận thông tin Khách hàng chỉ người trong đội ngũ quản lý điều hành của Công ty.
*Thông tin của đơn vị thu thập thông tin Khách hàng (trong trường hợp Khách hàng liên lạc hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình):

Địa chỉ: 1768/10/14 Đường Tỉnh lộ 10, Khu phố 1, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TPHCM.
Hotline: 0286 278 7999/ 0918 920 770